top of page

Mogelijke hulpvragen

Stemmingsklachten
Moeilijkheden in sociale relaties
Leren omgaan met (uw) hoogsensitiviteit
Stressgerelateerde klachten
Studiegerelateerde problemen
Gebrek aan zelfvertrouwen
Verwerken van verlieservaring
Identiteit en zingevingsvragen
Moeilijk vraagstuk in uw leven
Loopbaanvragen
Werkhervatting
bottom of page