top of page

Privacystatement

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u heeft in mijn dienstverlening. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te respecteren en te beschermen (conform de wet op de Privacy GDPR van 25/05/2018).

 

Gebruik van verzamelde gegevens

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Als u zich aanmeldt voor het maken van een afspraak of voor het opvragen van meer informatie, vraag ik u om uw naam, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact te maken ivm uw hulpvraag en/of verzoek voor informatie.

 

Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie praktijk Veer-Kracht persoonsgegevens verwerkt: 

 1. (potentiële) cliënten;

 2. bezoekers aan de praktijk Veer-Kracht;

 3. bezoekers van de website: www.veer-kracht.be;

 4. alle overige personen die met praktijk Veer-Kracht contact opnemen of van wie praktijk Veer-Kracht persoonsgegevens verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Veer-Kracht verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 3. met toestemming van de betrokkene door de verwijzer (zoals huisarts) persoonlijk, telefonisch of digitaal aan de praktijk zijn verstrekt;

 4. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van praktijk Veer-Kracht zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina's en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt. Deze gegevens worden opgenomen in een generieke reportage en zijn niet herleidbaar naar de betrokkene als individuele bezoeker.

 5. een betrokkene zelf of een relatie van betrokkene met diens toestemming heeft verstrekt.

 

Doeleinden verwerking

Prakijkt Veer-Kracht verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een begeleiding

 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor gesprekken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

 4. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

Rechtsgrond

Praktijk Veer-Kracht verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken,

 2. zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 3. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een overeenkomst ifv de begeleiding

 4. waaronder ook het declareren aan derden, zoals de opdrachtgevers Huis voor Veerkracht en VDAB e.d.;

 5. een wettelijke verplichting, zoals de verplichting om een dossier bij te houden

 6. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Verwerkers

Praktijk Veer-Kracht kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend conform de wetgeving persoonsgegevens verwerken.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Veer-Kracht deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de begeleiding (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Veer-Kracht deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

Doorgifte buiten de EER

Praktijk Veer-Kracht geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Veer-Kracht ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen.

 

Bewaren van gegevens

Praktijk Veer-Kracht bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is en hanteert hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

 

Wijzigingen privacystatement

Praktijk Veer-Kracht kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk Veer-Kracht gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Rechten, vragen en klachten
U heeft het recht Praktijk Veer-Kracht te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Veer-Kracht door een e-mailbericht te sturen naar info@veer-kracht.be

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Veer-Kracht persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Veer-Kracht door een e-mailbericht te sturen naar info@veer-kracht.be. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen.

bottom of page