top of page

Werkwijze

  Hoe ziet een traject er nu uit?

 • Aansluitend op mijn visie dat ieder persoon en zijn hulpvraag uniek is, zo vind ik ook ieders traject uniek.

 • Het verloop van een traject daarentegen zal voor meerdere mensen herkenbaar zijn:

 • Elke samenwerking die ik aanga, bestaat uit minimaal 3 gesprekken: een intake, een 1ste therapiegesprek en een afrondend gesprek. Het gaat er om de therapie en dus ook uzelf een kans te geven.

 • Uw traject start met een kennismakingsgesprek waarbij we uw situatie/probleem en doelen een eerste keer bespreken. Het kennismakingsgesprek biedt u ook de gelegenheid om vragen te stellen en te voelen, te beslissen of dit een goede plek voor u is. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle therapie is ‘de klik’ tussen u en mij.

 • Indien blijkt dat ik niet de aangewezen persoon ben om u te begeleiden, om welke reden dan ook, meld het. Ik help u graag verder in uw zoektocht naar passende hulpverlening.

 • Afhankelijk van uw probleem en de gestelde doelen, bepalen we samen het af te leggen traject. Het aantal sessies en de aangewezen ontmoetingsfrequentie bepalen we in onderling overleg. Uw tempo is hierbij van doorslaggevend belang. Als voorbeeld, elke depressie is verschillend en wordt op een verschillende manier en tempo verwerkt. Mijn overtuiging is dat u recht heeft op uw eigen manier en tempo van verwerken.

 • In de volgende sessies gaan we grondiger in op uw klachten en stellen we samen een behandeldoel op. Dit wordt de leidraad van de therapie.

 • Soms zullen u huiswerkopdrachten aangeboden worden. U bent uiteraard vrij om deze te maken. Let wel dat het maken van de opdrachten u extra inzichten en een zekere mate van tijdswinst kunnen opleveren en een brug kunnen slaan tussen wat er gebeurt in de praktijkruimte en de realiteit. Het proces is belangrijker dan het resultaat!

 • Gedurende het traject besteden we voldoende aandacht en tijd aan evaluatie, zullen we stilstaan bij de gemaakte vorderingen of mogelijke hindernissen die de therapie belemmeren.

 • Het is mogelijk dat u na een therapiegesprek er voor kiest om de therapie te stoppen. Bespreek dit met mij. Gebruik hiervoor het afrondend gesprek. Het zal uw keuze voor een ander type behandeling of therapeut helpen vergemakkelijken.

 • Elk traject is een proces met een begin en een einde. Voor mij is het afronden van een traject net zo belangrijk als een kennismaking. We hechten waarde aan een goede integratie van het geleerde in uw dagelijkse routine. Samen werken we naar die integratie toe. Zodra dit voor u goed aanvoelt, ronden we het traject af. Hiervoor gebruik van het afrondend gesprek. 

 • Voor jongeren, (jong-) volwassenen, ouderen en koppels.

bottom of page