top of page

Traject

 • Bij individuele therapie & coaching duurt een sessie 60 min. Een gezinsgesprek of relatietherapie duurt vaak 1,5 uur.

 • De totale duur van uw traject, het aantal sessies en de frequentie is sterk afhankelijk van uw hulpvraag en de ernst ervan.

 • Uit ervaring kan ik aangeven dat het beste effect wordt bereikt met een wekelijkse, hooguit tweewekelijkse frequentie in de beginfase.

 • Naarmate de therapie vordert kunnen we de frequentie afbouwen.

 • In de laatste fase richten we ons op het integreren van de verandering(en) in uw dagelijkse routine met als doel de therapie af te ronden.

 • Het staat u vrij uw traject ten alle tijden stop te zetten. Gebruik hiervoor het afrondend gesprek.

 • Voor werkhervattingstrajecten; zoals overeengekomen

       Lees meer over mijn werkwijze

Tarief

 • Een standaardsessie individuele therapie of coaching duurt maximaal 60 minuten en kost 70 euro. Uitzonderingen hierop kunnen besproken worden. De prijs wordt dan in verhouding aangepast.

 • Zo duurt een gezinsgesprek of relatietherapie vaak 1,5u en kost 95 euro.

 • Therapie aan huis of op verplaatsing is ook mogelijk. De sessie kost 70 euro plus de verplaatsingskosten.

 • Bijkomende kosten (vb. aanwezigheid op een overleg, km-vergoeding bij huisbezoek) worden op voorhand besproken en vastgelegd.

 • De VDAB voorziet in loopbaancheques voor loopbaanbegeleiding voor werknemers en zelfstandigen. Indien u voldoet aan de voorwaarden heeft u recht op 2x4 uur coaching. De overheid subsidieert deze vorm van begeleiding . U betaalt enkel 40 euro per 4uur.De loopbaancheque kan enkel gebruikt worden in het kader van loopbaanbegeleiding en niet voor andere een dienstverlening zoals outplacement, opleiding, vorming, training, jobcoaching, therapie … noch als voorbereiding of sluitstuk hiervan’

 • Voor werkhervattingstrajecten; zoals overeengekomen.

huis-voor-veerkracht.png
Loopbaancheque_label-760x227.jpg
bottom of page