top of page

Wat is coaching?

Coachen of coaching is gericht op het begeleiden en adviseren van een persoon of personen waarbij problemen of ontwikkelingen (meestal in relatie tot het werk) verhelderd, verder ontwikkeld of opgelost worden. Het gaat hier met name om de rol van de betrokkene in één (of meerdere) specifieke context(en) (werksituatie).

 

Het proces verloopt gestructureerd, is kortdurend en doelgericht. Het vertrekpunt is wie je bent op dit moment in het hier & nu. Coaching is gericht op het ‘doen’, in actie komen.

Wat kan coaching voor u betekenen?

Met het inschakelen van een coach kan je heel doelgericht te werk gaan.

Gedurende het coaching proces brengt de coach samen met jou jouw vaardigheden in kaart, jouw ontwikkelingspotentieel en de stimulerende en/of belemmerende factoren.

 

Door het stellen van de juiste vragen, het afbakenen en kaderen van het proces en het bepalen van je doel, wordt je door je coach uitgedaagd om je verantwoordelijkheden op te nemen om je doel uiteindelijk ook te bereiken.

 

 

Lees meer over mijn werkwijze

Kijk ook eens bij praktische info.

Maak een afspraak of stel uw vraag

huis-voor-veerkracht.png
Loopbaancheque_label-760x227.jpg
bottom of page